Elementy stroju księży i duchownych

www.pbdclnt.com

Na strój duchownych i księży składają się liczne elementy o różnej symbolice. Choć każdy z nas bez problemów powiąże księdza z sutanną czy pastorałem, to nie zawsze wiemy, czym one tak naprawdę są i czym różnią się od innych elementów szaty liturgicznej. Bardzo charakterystycznym elementem jest ornat, zakładany podczas odprawiania mszy na stułę i na albę. Na plecach najczęściej wyhaftowany jest krzyż, czyli symbol jednoznacznie kojarzący się z religią katolicką. Z racji swojej funkcji, czyli nakładania go na inne elementy stroju duchownego, uważany jest za element, który miłością przykrywa grzechy oraz słabości ludzkie.

Jednym z ciekawszych i mniej znanych elementów jest pasek, nazywany także cingulum. To przede wszystkim symbol wstrzemięźliwości – księżą i ludzie duchowni powinni wystrzegać się pokus i żyć w zgodzie z przykazaniami boskimi czy kościelnymi. Według niektórych symbolizuje on sznury, którymi został przywiązany Jezus Chrystus podczas biczowania. Zazwyczaj funkcją tego sznura jest przepasania alby, aby dobrze się trzymała podczas odprawiania mszy..

zarzadca.celebritiesclub.pl